Mi lett volna, ha… Anakin Skywalker nem áll át a sötét oldalra?

04/19/2020

Megkértük szerzőinket, hogy játsszanak velünk. Kertész Edina, A milliomos szamár szerzője újraírta a Star Wars történetét. Olvasd el, hogyan alakult Anakin és Padmé sorsa, írd át a saját kedvenc történeted, és jelentkezz novellaíró pályázatunkra!

 

Anakin érezte, hogy a harag izzó lávaként önti el a szívét. Düh és keserűség
parázslott fel benne. A magasba emelte vörös fénykardját, és lesújtott... egyszer,
kétszer, háromszor. A kancellár holtan rogyott a földre. Sötét hullám közeledett,
kialudtak a távoli fények az égen, a sötétség magába temetett mindent.
Anakin zihálva ült fel az ágyában, és kinyitotta a szemét. A függönyön túl játékos
árnyak játszadoztak és gyerekek nevetését hozta a szél. A jedilovag maga köré
vonta köpenyét, és kilépett az erkélyre. A nabooi tó mélyzöld vize visszatükrözte
a környező hegyek hósapskás csúcsait. A kis Luke és Leia a tó partján játszottak
néhány másik gyerekkel. Luke kinyújtotta a kezét egy hófehér vízimadár felé,
mire az felemelkedett és rémülten vijjogott. Anakin elmosolyodott. Luke
próbálgatja az erőt, mint minden gyerek, játszik vele. Éppen itt az ideje, hogy
megkezdje a tanulmányait a mesternél.

De hol lehet Padmé? Anakin megszokta, hogy a felesége már nincs mellette,
mikor felébred: számtalan teendője elszólította. Mióta új királynő uralkodott a
bolygó felett, visszatért korábbi foglalatosságaihoz. Nyilván ma is a Menekültek
Megsegítése Mozgalom ülésén vesz részt. Mióta a Shadda-Bi-Boran napja
szupernóvává változott, és az ott élőknek el kellett hagyniuk az otthonukat,
sokan a Naboon vertek tanyát. A tó partján ütötték fel szegényes sátraikat.
Padmé azon fáradozott, hogy felépüljön számukra az új városrész, képviselőként
pedig azért küzdött, hogy létrejöjjön a bolygóközi szövetség új törvénye, amely
menekült befogadási kvótát szab meg a tagjai számára. Munkája vesződséges
volt, és holtra fáradt tőle, pedig a harmadik gyermeküket hordta a szíve alatt.
Anakin végre megpillantotta a feleségét: a tó felől jött, hosszú, fehér ruhája
ráncokat vetett a bokája körül. Anakin akaratlanul is elmosolyodott. Most is, mint
mindig, megállt, hogy egy-két szót váltson a sátraik mellett üldögélő
aszonyokkal.
- Jó reggelt – mosolygott Anakinra, mikor felért a kőteraszra. Anakin lehajolt és
megcsókolta. – Megint rosszat álmodtál, kedvesem? – nézett fel rá Padmé, aki
már olyan jól ismerte, mint a tenyerét.
- Újra az az álom... a kancellárral. Újra és újra átélem a pusztító dühöt, amit
éreztem...
- És amit megtanultál uralni – simította végig Padmé a férje karját. – Éppen azzal
vetettél véget a pusztító hullámnak, hogy nem ölted meg. Ha akkor eluralkodik
rajtad a gyűlölet...
- Akkor mindennek vége – bólintott Anakin.
– De Palpatine-t száműzték a mocsárba, a szenátus pedig bevezette a
fegyverkezési tilalmat. Nincs mitől félned többé. Az álmaid nem az igazságról
szólnak, hanem a félelmeidről, hiszen én sem haltam bele a szülésbe, ahogy
megálmodtad. És most sem fogok – mondta Padmé, és végigsimított domború
pocakján.
- Biztosan em lesz gond, ha itt hagyunk? – kérdezte homlokát ráncolva Anakin, és
intett egyet, mire az asztalon lévő tálból felemelkedett egy alma, majd lágyan
Padmé felé suhant. Padmé elkapta és nevette csóválta meg a fejét.
- Soha nem unod meg ezt a játékot, ugye? Nem lesz gond. Ezernyi tennivalóm
van, mielőtt megszületik a pici. És Luke-nak is jót fog tenni egy kis
környezetváltozás.

Mindketten Luke felé pillantottak, aki önfeledten birkózott az egyik
játszótársával, míg Leia komolyan, összefont karral nézte őket. Komoly kislány
volt, gyakran elkísérte Padmét a megbeszélésekre, és létrehozott egy
mentorprogramot az újonnan érkező gyerekeknek.
- Jól megleszünk Leiával kettesben – mosolygott Padmé, és intett a gyerekeknek,
hogy ideje asztalhoz ülni.
Míg a teájukat itták, hatalmas, ezüstszínű űrhajó siklott a Naboo leszállópályája
fölé.
- Yoda bácsi! – kiáltotta Luke, és már szaladt is az űrhajó felé. A zöld kis mester
sántikálva kászálódott le a lépcsőn, és mikor meglátta a felé szaladó fiút, ölelésre
tárta a karját.
- Jó kezekben lesz a fiunk – állt fel Padmé, hogy üdvözölje a vendégüket.
- Igen, jó kezekben lesz. És nemsokára a szenátus is új taggal bővülhet –
mosolygott Anakin Leiára, és búcsúzóul megcsókolta a feleségét.

Please reload