top of page

Mi lett volna, ha… Anakin Skywalker nem áll át a sötét oldalra?

Megkértük szerzőinket, hogy játsszanak velünk. Kertész Edina, A milliomos szamár szerzője újraírta a Star Wars történetét. Olvasd el, hogyan alakult Anakin és Padmé sorsa, írd át a saját kedvenc történeted, és jelentkezz novellaíró pályázatunkra!

Anakin érezte, hogy a harag izzó lávaként önti el a szívét. Düh és keserűség parázslott fel benne. A magasba emelte vörös fénykardját, és lesújtott... egyszer, kétszer, háromszor. A kancellár holtan rogyott a földre. Sötét hullám közeledett, kialudtak a távoli fények az égen, a sötétség magába temetett mindent. Anakin zihálva ült fel az ágyában, és kinyitotta a szemét. A függönyön túl játékos árnyak játszadoztak és gyerekek nevetését hozta a szél. A jedilovag maga köré vonta köpenyét, és kilépett az erkélyre. A nabooi tó mélyzöld vize visszatükrözte a környező hegyek hósapskás csúcsait. A kis Luke és Leia a tó partján játszottak néhány másik gyerekkel. Luke kinyújtotta a kezét egy hófehér vízimadár felé, mire az felemelkedett és rémülten vijjogott. Anakin elmosolyodott. Luke próbálgatja az erőt, mint minden gyerek, játszik vele. Éppen itt az ideje, hogy megkezdje a tanulmányait a mesternél.

De hol lehet Padmé? Anakin megszokta, hogy a felesége már nincs mellette, mikor felébred: számtalan teendője elszólította. Mióta új királynő uralkodott a bolygó felett, visszatért korábbi foglalatosságaihoz. Nyilván ma is a Menekültek Megsegítése Mozgalom ülésén vesz részt. Mióta a Shadda-Bi-Boran napja szupernóvává változott, és az ott élőknek el kellett hagyniuk az otthonukat, sokan a Naboon vertek tanyát. A tó partján ütötték fel szegényes sátraikat. Padmé azon fáradozott, hogy felépüljön számukra az új városrész, képviselőként pedig azért küzdött, hogy létrejöjjön a bolygóközi szövetség új törvénye, amely menekült befogadási kvótát szab meg a tagjai számára. Munkája vesződséges volt, és holtra fáradt tőle, pedig a harmadik gyermeküket hordta a szíve alatt. Anakin végre megpillantotta a feleségét: a tó felől jött, hosszú, fehér ruhája ráncokat vetett a bokája körül. Anakin akaratlanul is elmosolyodott. Most is, mint mindig, megállt, hogy egy-két szót váltson a sátraik mellett üldögélő aszonyokkal. - Jó reggelt – mosolygott Anakinra, mikor felért a kőteraszra. Anakin lehajolt és megcsókolta. – Megint rosszat álmodtál, kedvesem? – nézett fel rá Padmé, aki már olyan jól ismerte, mint a tenyerét. - Újra az az álom... a kancellárral. Újra és újra átélem a pusztító dühöt, amit éreztem... - És amit megtanultál uralni – simította végig Padmé a férje karját. – Éppen azzal vetettél véget a pusztító hullámnak, hogy nem ölted meg. Ha akkor eluralkodik rajtad a gyűlölet... - Akkor mindennek vége – bólintott Anakin. – De Palpatine-t száműzték a mocsárba, a szenátus pedig bevezette a fegyverkezési tilalmat. Nincs mitől félned többé. Az álmaid nem az igazságról szólnak, hanem a félelmeidről, hiszen én sem haltam bele a szülésbe, ahogy megálmodtad. És most sem fogok – mondta Padmé, és végigsimított domború pocakján. - Biztosan em lesz gond, ha itt hagyunk? – kérdezte homlokát ráncolva Anakin, és intett egyet, mire az asztalon lévő tálból felemelkedett egy alma, majd lágyan Padmé felé suhant. Padmé elkapta és nevette csóválta meg a fejét. - Soha nem unod meg ezt a játékot, ugye? Nem lesz gond. Ezernyi tennivalóm van, mielőtt megszületik a pici. És Luke-nak is jót fog tenni egy kis környezetváltozás.

Mindketten Luke felé pillantottak, aki önfeledten birkózott az egyik játszótársával, míg Leia komolyan, összefont karral nézte őket. Komoly kislány volt, gyakran elkísérte Padmét a megbeszélésekre, és létrehozott egy mentorprogramot az újonnan érkező gyerekeknek. - Jól megleszünk Leiával kettesben – mosolygott Padmé, és intett a gyerekeknek, hogy ideje asztalhoz ülni. Míg a teájukat itták, hatalmas, ezüstszínű űrhajó siklott a Naboo leszállópályája fölé. - Yoda bácsi! – kiáltotta Luke, és már szaladt is az űrhajó felé. A zöld kis mester sántikálva kászálódott le a lépcsőn, és mikor meglátta a felé szaladó fiút, ölelésre tárta a karját. - Jó kezekben lesz a fiunk – állt fel Padmé, hogy üdvözölje a vendégüket. - Igen, jó kezekben lesz. És nemsokára a szenátus is új taggal bővülhet – mosolygott Anakin Leiára, és búcsúzóul megcsókolta a feleségét.

bottom of page